Kategoriarkiv: Vind och sol

Sol, vind och vatten

Hörde en intressant föreläsning med Lennart Söder, professor och utredare åt regeringen och specialist på energiomställning. Budskapet var glatt: Inom några decennier kommer Sverige sannolikt att ha en nästan helt förnybar energiproduktion. Sol, vind och vatten kommer att stå för nästan all elproduktion.

Kärnkraften är på väg ut. Ny vindkraft är nu billigare att bygga än ny kärnkraft och medan vindkraften snabbt sjunker i pris blir ny kärnkraft dyrare. Söder bekräftade vad som redan framförts på denna sida, nämligen att industrin har skrinlagt alla planer på att bygga nya kärnkraftverk. Tyvärr inte därför att kärnkraftverk är absurda och livsfarliga, utan därför att de inte är ekonomiska, men i alla fall. Det är numera bara Jan Björklund som tror på dem. Våra kärnkraftverk är gamla och kommer att tas ur drift ett efter ett under de kommande åren. Den ström de producerar måste ersättas. Kol och olja är uteslutna på grund av koldioxidutsläppen, naturgas i stort sett också. Solenergi är ännu så länge två-till tre gånger så dyr som vindkraft, men kommer säkert att spela stor roll i framtiden. Tillsvidare är det vindkraft som måste stå för större delen av ersättningen för det som idag kommer från kärnkraften. Det är alltså ett starkt nationellt intresse att bygga ut vindkraften rejält. Att Holmöarna, med sina extremt goda förutsättningar för vindkraftproduktion i längden skulle undantas verkar inte sannolikt. Lägg därtill att Holmön behöver vindkraften som en garanti för sin överlevnad som åretruntsamhälle, inte minst därför att en vindkraftpark betyder tryggad färjeförbindelse. Med detta i minnet tror jag vindkraftvännerna på ön kan vara ganska hoppfulla. Lennart Söder dementerade också övertygande vad som ofta brukar framföras från vindkraftmotståndare, nämligen att sol och vind inte kan klara vår elförsörjning, därför att när solen går i moln och när det inte blåser får vi ingen ström. Sverige är i ett mycket lyckligt läge eftersom vi har nästan halva vår elproduktion från vattenkraften. Vattenflödet går som bekant att reglera och våra vattenmagasin är på så vis gigantiska energireservoarer, som vi kan tömma efter behov. Endast vid extrema tillfällen om vintern, när solen är under horisonten och det inte blåser tillräckligt, kan det hända att vattenkraften inte räcker till. Då får man, precis som idag ibland, använda gasturbiner, men turbinerna måste inte alls drivas med olja eller naturgas, skogsavfall går också bra, eller diesel gjord på skogsråvara. Framtiden är alltså ljus, både för Sverige som nation (fast det ordet vill man snart inte längre ta i sin mun) och för Holmön som åretruntsamhälle. Sol, vind och vatten! Göran Burén

Lämna en kommentar

Under Vind och sol

Strålande resultat!

solceller

Som var och en förstår har den soliga sommaren varit bra för mina solceller, fast de har lidit av värmen. Solcellerna , liksom dess ägare, producerar inte som bäst när det är varmt. Men de många soltimmarna har givit resultat. Hittills i år har mätaren registrerat 3500 kilowattimmar och jag räknar med att få ihop 1000 kwh till. Sammanlagt sedan jag installerade dem har de nu givit 7700 kwh, vilket motsvarar ungefär lika många kronor. Jag har betalat endast 45.000 kronor för dem, tack vare generöst statsbidrag, så lönsamheten är utmärkt, tycker jag. I lönsamhetsberäkningen måste man ju räkna in även icke-ekonomiska faktorer, till exempel vilken påverkan på miljön min elkonsumtion har. Glädjen i att med modern teknik producera sin egen elektricitet ska också tas med i kalkylen. Jo, jag är mycket nöjd med investeringen. Måste bara måla upp lagårn så den passar bättre ihop med den moderna anläggningen på taket.

Lämna en kommentar

Under Vind och sol

Solceller på väg!

På baksidan av lagårn ska solcellerna ligga. Kalle Burén hugger ved, också en form av solenergi.

Torsdagen den 25 oktober blir en märkesdag i Holmöns historia. Om allt går som det ska. Då kommer mr Yang och hans kollega ut till Holmön för att övervaka monteringen av 20 solceller som företaget NordenSolar har levererat. Cellerna ska ligga på mitt lagårdstak i bästa söderläge och beräknas producera upp till 5000kWh per år.

Tack vare att Ume Energi har tagit det framsynta beslutet att tillåta s.k. nettomätning, så ska strömmen som cellerna ger ifrån sig ledas ut på elnätet. Strömmen produceras från mars till september, kanske oktober om det inte regnar hela tiden. Men det är ju på vintern jag behöver mest ström. Jag eldar visserligen med ved då jag är hemma, men det är jag inte alltid och då värms huset med el. Finessen med nettomätning är att jag får kvitta producerad el mot förbrukad och betalar bara för mellanskillnaden. Man kan uttrycka det så, att jag får lagra min ström på elnätet tills jag behöver den.

Mina solceller kommer att vara en demonstrationsanläggning. Jag har åtagit mig att rapportera till företaget hur det går med produktionen. Det lär gå bra, för som vi vet är Holmön en mycket solig sådan. Att vi befinner oss på höga latituder är ingen nackdel, eftersom antalet soltimmar är fler ju längre norrut man kommer. Det är också meningen, att de som är intresserade ska kunna komma och titta på min anläggning, så känn er välkomna!

Vad kostar det då? Ja, länsstyrelsen har beviljat bidrag, så de står för 45% av kostnaden. Det betyder att det för min del landar på max 50.000:-  Då har jag nästan all ström jag behöver gratis resten av livet.

Solceller är geniala. De producerar ström utan att orsaka radioaktivt avfall eller koldioxidutsläpp. De borde ligga på varenda hustak. Potentialen är oändlig, men Sverige ligger långt, långt efter. En solig dag i våras producerade Tysklands solceller 50% av landets energibehov. Så glöm alla tankar på kärnkraftutbyggnad. Sol, vind och vatten är framtiden. Som i så många andra avseenden vill vi på Holmön gå i spetsen för utvecklingen!

Lämna en kommentar

Under Vind och sol

Holmön behöver arbetstillfällen

För femhundra år sedan uppstod den första fasta bebyggelsen på öarna i Kvarken. ”Tre fiskarlappar som kom en gång att bygga gård i en gärda var”, som vi sjöng om i Holmöspelet. Håkan, Kerste och Klemmet grundlade därmed ett samhälle som kom att bli mycket karaktäristiskt – det är en ö-kultur. En mil vatten ligger mellan oss och fastlandet, vilket betyder att Holmöborna i större utsträckning än de flesta andra är hänvisade till varandra och sin egen förmåga.

Under det halva millenium som gått har denna ökultur utvecklat sin livsform, sina traditioner, byggt sina hus och sina båtar, skapat sina visor och berättelser. Nu senast har mer än femtio personer deltagit ett gemensamt arbete för att bygga en ny affär. Holmön har en själ.

Men Holmöns själ är hotad. Samma tragiska utveckling som vi ser i otaliga andra glesbygdsbyar pågår även här. Barnfamiljer flyttar och några nya kommer inte i stället. Skolan har lagts ner. Fortsätter utvecklingen når vi till slut en kritisk punkt när det inte längre går att ha sin bostad här, nämligen när staten inte längre anser sig vara tvungen att hålla igång vintertrafiken. Holmön förvandlas till en sommarö. Stugägare och turister invaderar ön under den ljusa årstiden. När vintern närmar sig släcks gatlysena och snön faller på tomma hus. En urgammal livsform har gått under.

Vad som krävs för att rädda Holmöns själ är nya arbetstillfällen på ön. Att familjer skulle flytta ut för att arbetspendla in till fastlandet tycks inte vara realistiskt. Utvecklingen är den motsatta. Det är svårt att i dagens läge se några andra möjligheter till nya arbetstillfällen än en storskalig vindkraftsetablering.

Det har varit mycket tro och tyckande kring frågan om hur många permanenta arbetstillfällen, det vill säga arbetstillfällen efter uppbyggnadsperioden, vindkraften egentligen medför. Nu har vi ett faktaunderlag, nämligen en fallstudie från Havsnäs vindkraftpark i Strömsunds kommun. (http://www.natverketforvindbruk.se/sv/). Havsnäsparken består av 48 vindsnurror och för att sköta drift och underhåll behövs 11 årsarbeten. Då är vägunderhåll, snöröjning och fastighetsunderhåll inte inräknat. Vidare understryks vikten av att servicepersonalen finns på platsen, något som måste gälla i högsta grad på Holmön med dess osäkra kommunikationer. Siffrorna kan inte direkt översättas till andra vindkraftparker, men ger en uppfattning om storleksordningen.

Om Holmön skulle få ett tillskott av, säg, 6 nya arbetstillfällen och merparten av personalen är bosatt på ön och dessutom i bästa fall i barnafödande ålder, så innebär det att framtiden ljusnar ordentligt. Dessa arbetstillfällen medför i sin tur nya jobb i form av service. Det låter nästan för bra för att vara sant och kanske är det inte sant. Men det är en möjlighet, en stor möjlighet och den har vi inte råd att missa.

Somliga tycker att vindkraftverk är fula och förstör naturen. Det beror till största delen vad man har för inställning till dem. Detsamma gäller ljudet från dem, i den mån man hör dem, vilket vi nog kommer att göra vissa dagar.

Jag ska gärna erkänna att jag är en person som älskar tystnad, men jag tycker också om att höra vågornas brus och vindens susande i asparna, när jag går ut om kvällen. Kommer jag att bli störd av vindkraftverkens susande?

Om jag ser att vindkraftverken räddar min tillvaro som Holmöbo, att folk flyttar hit för att få arbete, att min ö bidrar till det fossilfria och hållbara samhälle som måste växa fram, då tror jag att jag kommer att kunna lyssna till vindkraftverken med ett leende.

Det kommer att bli ingrepp i naturen, det är ofrånkomligt. Vägar är dock inte bara naturförstöring, de är också möjligheter att färdas och ta sig fram. Kultur är detsamma som odling, att ta naturen i bruk, att på ett ansvarsfullt sätt använda sig av den för sin utkomst. Den tragedi det skulle innebära att en 500-årig tradition av bofast befolkning på ön går under, den tragedin väger i mina ögon mycket tyngre än de ingrepp i naturen som vindkraften medför.

Publicerad på VK Debatt 2011

Lämna en kommentar

Under Vind och sol