Månadsarkiv: september 2017

Ny bok på gång!

År 1951 samlades nästan hela det svenska samhället i en stor insam­lingsaktion för Israel. Resultatet blev att 72 monteringsfärdiga trähus sän­des till Israel och byn Kfar Ahim upp­stod. På samma mark hade det bara några år tidigare legat en stor pale­stinsk by, Qastina. Dess innevånare fördrevs i samband med att staten Israel bildades och de var nu hänvisa­de till eländiga flyktingläger. Om dem visste svenskarna i stort sett ingen­ting.

Den svenska opinionen var under år­tiondena efter Israels bildande starkt Israelvänlig och de få röster som ta­lade för palestiniernas sak avfärdades oftast som antisemitiska.

Min nya bok är en omsorgs­full kartläggning av diskussionen kring Palestina och de fördrivna pale­stinierna i svensk samhällsdebatt från staten Israels bildande tills opinionen började svänga i slutet av 1960­talet.

Boken ges ut på Celanders förlag.

Lämna en kommentar

Under Folke Bernadotte